Courses Details

Overview

 • Method Face to Face
 • Duration 12 months
 • MQA level 5
 • Language English
 • Course Code DTI
Learning Outcomes
 • މި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ، އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާއެކު މުޢާމަލާތުކުރަންއެގޭ ބަޔަކު ކަމުގައި ވާނެއެވެ
 • ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ، އިސްލާމްކިޔެވުމުގެ ޢިލްމާއި ފަންނު ދަންނަ، "އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔާ" ކިޔަވައިދޭނެ ޤާބިލު މުދައްރިސުން ކަމުގައި ވާނެއެވެ.
 • މި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ، މިދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކުކަމުގައި ވާނެއެވެ.

Modules

 • Year 1
  • القراءات (عمليا) އަލް ޤިރާއާތް (ޢަމަލީ)
   120 hours
  • فقه العبادات ފިޤްހުލް ޢިބާދާތު
   130 hours
  • فقه الأسرة والحياة ފިޤްހުލް އުސްރަތި ވަލްޙަޔާތް
   130 hours
  • العقيدة والتطرف ޢަޤީދާއާއި އެކްސްޓްރީމިޒަމް
   130 hours
  • مقدمة في المناهج މުޤައްދިމާ ފިލް މަނާހިޖް(އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ކަރިކިއުލަމް)
   130 hours
  • مهارات التدريس މަހާރާތުއް ތަދުރީސް(ކްލާސްރޫމް މެނޭޖްމަންޓް)
   140 hours
  • علم النفس التربوي ޢިލްމުއްނަފްސުއް ތަރްބަވީ(އިންސްޓްރަކްޝަނަލް ސައިކޮލޮޖީ)
   150 hours
  • التفكير النقدي ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގް
   130 hours
  • التربية العملية ޕްރެކްޓިކަމް
   140 hours

Admission Requirements

General Entry
 • Successful completion of Higher Secondary Education OR
 • Attainment of a Level 4 qualification in a related field OR
 • Attainment of a Level 4 Foundation Study Program approved for the specific Diploma program.
Alternative Entry
 • Completion of a Level 4 qualification (unrelated), and successful completion of an MQA approved University Preparation Program OR
 • 20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Program

MNQF LEVEL

5

CREDIT

120 credits of which 90 credits at Level 5 (1 year (30 weeks) full-time)

Enrollment

Course fee

Total fee | MVR 26000

Year 1 | MVR 2000 / Month


General Notice

The College may find it necessary in some circumstances to postpone or discontinue certain courses, particularly when they do not reach the prescribed minimum class size (atleast 10 per batch).