Courses Details

Overview

 • Method Face to Face
 • Duration 12 months
 • MQA level 9
 • Language English
 • Course Code MDLT
Learning Outcomes
 • ޒަމާނީ ތިއަރީތަކާއި ދިރާސާގެ އަލީގައި ދިރާސާކުރާނޭގޮތްތަކާއި އޭގެ ހުނަރު ތަޖުރިބާކޮށް ބަސްކިޔަވައިދިނުމުގެ ގޮތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ބަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު، ފަހުގެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މަތީ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ދެބަހުގެ އަހުލުވެރި ސްކޫލްތަކާއި ވެއްޓެއްގައި އާ ތިއަރީތަކުގެ އަލީގައި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ދިވެހިބަހުގެ ހުނަރުވެރިކަން ލިބިދިނުން.
 • ވެހިބަސް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ގުޅުވުމުގެ އުކުޅުތައް ފަރިތަކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުސަތު މަތީ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.

Modules

 • Year 1
  • Research Methods in Education
   140 hours
  • Technology in Teaching Dhivehi Language
   130 hours
  • Bilingual Education and Teaching Bilingual Learners
   130 hours
  • Using Dhivehi to Achieve Academic Progress
   130 hours
  • Teaching Reading and Writing to secondary Language Learners
   120 hours
  • Teaching Strategies for Dhivehi-Language Teaching
   130 hours
  • Teaching and pedagogical perspectives
   130 hours
  • Educational Psychology
   140 hours
  • Dissertation
   150 hours

Admission Requirements

General Entry
 • A related Bachelor‟s Degree OR
 • A related Graduate Diploma at Level 8
Alternative Entry
 • 25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master‟s Program. OR
 • 25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master‟s Program

MNQF LEVEL

9

CREDIT

120 credits (1 year (30 weeks) full-time)

Enrollment

Course fee

Total fee | MVR 51350

Year 1 | MVR 3950 / Month


General Notice

The College may find it necessary in some circumstances to postpone or discontinue certain courses, particularly when they do not reach the prescribed minimum class size (atleast 10 per batch).