CTH Approved Logo
ACCA Approved Logo

Master of Teaching (Islamic Studies)

 • MNQF Level 9
 • Year 01
 • ޢަޤީދާ ޢިލްމުގެ ތަޙްލީލީ ދިރާސާ
  ޤުރުއާން ޢިލްމުގެ ތަޙްލީލީ ދިރާސާ
  ސުންނަތުގެ ދިރާސާ
  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދު
  ޤަވާޢިދު އަލް އުޞޫލް
  ޓީޗިންއެންޑްޕެޑަގޮޖިކަލްޕަސްޕެކްޓިވް
  އެސެސްމެttންޓް އެންޑް އިވޭލުއޭޝަން
  އެޑިއުކޭޝަން ރިސަރޗް މެތަޑްސް
  ޑިޒަޓޭޝަން
 • 1 Year (13 Installments)
 • Year 01
 • Masters
 • Year 01

Course Fee

 • TOTAL FEE

MVR 50,700

 • Monthly Fee
 • 13 Instalments
 • YEAR 01 - MVR 3,900

General Entry

A related Bachelor’s Degree
A related Graduate Diploma at Level 8

Alternative Entry

25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.